Tina Stamp

Aelod Staff

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel swyddog datblygu staff, sy'n golygu fy mod yn gyfrifol am hyfforddi a gweithio gyda staff i gyflawni eu cymwysterau. Rwyf wedi bod yn y rôl hon ers tua 5 mlynedd.

Y tu allan i'r gwaith, rwy'n drefnydd gwirfoddol ar gyfer gŵyl Gelf a Cherddoriaeth leol sy'n gofyn am ymrwymiad a sgiliau pobl da. Yn fuan, byddaf yn ymestyn fy ngwirfoddoli i gynnwys trefnu digwyddiad rhedeg.

Rwy'n angerddol am hawliau a lles anifeiliaid ac yn helpu i ofalu am gathod a chŵn yn lleol.

Cyn mynd i'r Brifysgol, dechreuais ymddiddori mewn polisi cymdeithasol a threuliais beth amser yn y coleg co-op, rhoddodd hyn sylfaen i mi mewn gwerthoedd cydweithredol, yr wyf yn gobeithio eu defnyddio fel Cynrychiolydd y Cyngor.